Shop is closed for maternity leave and will re-open in summer 2024

Tocynnau Anrheg

Methu penderfyny pa anrheg i brynu? Beth am docyn anrheg.

Ar ol prynu tocyn anrheg, byddwch yn derbyn ebost gyda côd i'w ddefnyddio ar y wefan. Gallwch yrru hwn ymlaen i dderbynydd yr anrheg.

Pan maen't yn barod i ddefnyddio'r tocyn anrheg, mae'n bosib siopa fel yr arfer ar y wefan a defnyddio'r côd wrth fynd i dalu. Bydd y broses yma yn tynnu gwerth y tocyn anrheg oddi ar gyfanswm eu harcheb.

Gall y tocynnau anrheg eu ddefnyddio i brynu unrhywbeth oddi ar y wefan o fewn 12 mis.