Oherwydd cyfnod mamolaeth, bydd y siop ar gau dros dro o 04/06/21

Cysylltu

Cysylltwch ar gyfer archebion arbennig neu i gydweithio

Eisio cysylltu? Gyrrwch ebost draw gyda unrhyw gwestiynau i'r cyfeiriad yma:

hello@madogmillinery.co.uk

Gallwch gael mwy o wybodaeth am gynyrch newydd, lleoliadau marchnadoedd a unrhyw newyddion arall ar wefannau cymdeithasol Madog Millinery.

Instagram - Facebook - Youtube

Mae hetiau Madog hefyd yn cael eu stocio mewn siopau ar draws y wlad. Ein stocwyr yw:

  • Siop Mirsi, Pwllheli, Gwynedd
  • Siop Mirsi, Caernarfon, Gwynedd
  • Lotti & Wren, Caernarfon, Gwynedd
  • Oriel Mari Eluned, Dinas Mawddwy, Powys

Diddordeb mewn gwerthu hetiau Madog yn eich siop? Croeso i chi gysylltu yma